GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Jak postępować z odpadami budowlanymi pochodzenia komunalnego?
06.12.2016
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne pochodzące z drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia ani zgłoszenia, należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów zlokalizowanym w Węgrów – Ruszczyzna gdzie zostaną nieodpłatnie przyjęte.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Węgrowa.

Uwaga! Umieszczanie w/w odpadów w pojemniku na odpady zmieszane bądź pozostałości po segregowaniu jest naruszeniem zasad prawidłowej segregacji opisanych w regulaminie, co będzie skutkowało nieodebraniem odpadów z nieruchomości

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu