GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Dołączone pliki
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
28.08.2020
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu „Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

 

 

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu uchwały

 

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

 

Projekt „Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

 oraz formularz dostępne są na stronie www.wegrow.com.pl oraz w Wydziale Gospodarki  Komunalnej Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy miasta Węgrowa.

 

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 27.08.2020 r. do dnia 10.09.2020r.

 

Wypełniony formularz należy składać:

-        w wersji elektronicznej na adres:  lub

-        złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie,
ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów 

Udział w konsultacjach jest możłiwy także przez portal podatnika https://portalpodatnika.wegrow.com.pl:444/Konsultacje/20/Etapy

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu