GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
31.08.2021
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta do wzięcia udziału w konkursach ekologicznych organizowanych przez Urząd Miejski w Węgrowie w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Węgrów przy ulicy Prostej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

   

 

„CHRONIĘ, MYŚLĘ, SEGREGUJĘ”  konkurs przeznaczony dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko w wieku przedszkolnym, uczęszczające do dowolnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego na terenie Miasta Węgrowa. 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki segregacji odpadów oraz recyklingu – indywidualnie lub grupowo, technika dowolna, format A3.

Termin zgłaszani prac do dnia 22 września 2021 roku.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

„EKOLOGIA, KLIMAT, OTOCZENIE" konkurs  dla uczniów klas I-V szkół podstawowych.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (konkurs zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych - odrębnie klasy I-III i IV-V), w dowolnej placówce oświatowej Miasta. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadów czy recyklingu – technika dowolna, format A3.

Termin zgłaszani prac do dnia 22 września 2021 roku.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

„ZIELONY WĘGRÓW W OBIEKTYWIE” Konkurs dla szkół.

Uczestnikiem Konkursu może być każda ze Szkół Podstawowych, z terenu Miasta Węgrowa.

Zadaniem Szkół jest wykonanie w oparciu o zaangażowanie dzieci i młodzieży kolażu złożonego ze zdjęć wykonanych przez uczniów, prezentujących walory Węgrowa jako zielonego i czystego. Organizator nie ogranicza w żaden sposób inwencji i kreatywności Szkół i uczniów.

Termin zgłaszania prac do dnia 22 września 2021 roku.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

„GOSPODARKA ODPADAMI” Olimpiada dla uczniów klas VI-VIII Szkół Podstawowych

Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (olimpiada zorganizowana jest dla uczniów w kategorii wiekowej klasy VI-VIII), w dowolnej placówce oświatowej Gminy. Każda z dwóch szkół podstawowych na obszarze Miasta Węgrowa ma prawo oddelegować do udziału w Olimpiadzie reprezentację złożoną z minimum 5, a maksimum 10 uczniów. Organizator nie wnika w metodologię wyboru reprezentacji, która weźmie udział w Olimpiadzie, dopuszczając każdy sposób skompletowania grupy przez szkołę, np. eliminacje wewnątrzszkolne, udział w olimpiadach tematycznych, itp.

Zadaniem Uczestników jest wypełnienie online testu wiedzy ekologicznej związanej z tematyką gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu.

Zgłoszenia, uwzględniające zgody rodziców na udział dzieci w Olimpiadzie, szkoła dostarcza do dnia 20 września 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Węgrowie – ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

Dla placówek biorących udział w konkursach oraz dla zwycięzców konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody m.in: rowery, deskorolki, namioty, hulajnogi, łyżworolki oraz wiele innych.

Kampania edukacyjna Węgrowa w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Węgrów przy ulicy Prostej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu