GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Informacja o nowych stawkach za odbiór odpadów dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu Węgrowa
08.12.2020
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Urząd Miejski w Węgrowie informuje, iż od 1 stycznia 2021 roku. obowiązywać zacznie uchwała nr XXVI/176/2020 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
(Dz.U. z 2020r. poz. 11705). Traci natomiast moc uchwała nr XII/76/2015 Rady Miasta Węgrowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.U. z 2015r. poz. 8939).

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z uchwałą nr XXVI/176/2020 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.U. z 2020r. poz. 11705) od 1 stycznia segregowanie odpadów komunalnych będzie obowiązkowe na terenie wszystkich nieruchomości, natomiast stawka opłaty za odpady będzie wynosiła 27 zł miesięcznie od osoby. Dla nieruchomości na których obowiązek segregowania nie będzie przestrzegany, zostanie naliczona opłata podwyższona
w wysokości 54 zł miesięcznie od osoby.

Uchwała obowiązująca od 1.01.2021r. przewiduje zwolnienia w wysokości:

  • 2 zł os/m-c dla właściciel nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  • 10 zł od osoby dla posiadaczy ogólnopolskiej karty dużej rodziny
  • 5 zł od osoby, dla członków gospodarstw domowych w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W związku z wygaśnięciem uchwały nr XII/76/2015 Rady Miasta Węgrowa z dnia 29 września 2015 r . w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.U. z 2015r. poz. 8939). przestają obowiązywać dotychczasowe zwolnienia dla posiadaczy kart 3+ oraz dla członków gospodarstw domowych w których dochód nie w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dlatego właściciele nieruchomości chcący od 1 stycznia 2021 skorzystać  z nowych zwolnień są zobowiązani 

w terminie do 10 lutego 2021 złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Właściciele nieruchomości, nie korzystający z powyższych ulg, zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach nie mają obowiązku składania nowej deklaracji. Nowa opłata zostanie obliczona automatycznie a o jej wysokości właściciele nieruchomości zostaną poinformowani pisemnie.

 Wszelkie pytania prosimy kierować do wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Węgrowie mailowo na adres , lub telefonicznie pod numerem  25 308 11 89 wew. 201

 

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu