GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Wymogi dotyczące pojemników na odpady komunalne
30.11.2018
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku właściciele nieruchomości, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości między innymi poprzez wyposażenie posesji w pojemniki i worki służące do odbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pojemnik na odpady powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.:

  • powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego ( zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo),
  • powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny,
  • pojemnik nie może być uszkodzony m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno,
  • pojemnik powinien posiadać pokrywę,
  • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Przykładowy pojemnik spełniający normę PN-EN 840-1.

 

Informujemy, że oferowane często w sprzedaży pojemniki ogrodowe (poniżej) nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo. Przedsiębiorca odbierający odpady nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia tego typu pojemników powstałych podczas ich odbioru. Ponadto odpady zgromadzone w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. wiadra, beczki, itp. nie będą odbierane.

                  

Przykładowe pojemniki nie spełniające normy PN-EN 840-1.

Więcej informacji na http://www.odpady.wegrow.com.pl/strona-podglad-564-junk.html

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu