GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Deklaracja
24.09.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

 Deklaracja w sprawie opłat – co i kiedy muszę zrobić?

 

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z przystąpieniem do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych jest złożenie do Urzędu Miasta deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zamieszkałej oraz niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne.

Właściel nowo zamieszkałej nieruchomości w terminie 14 dnia od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszej osoby jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Ten obowiązek wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
 
 
 
 
 

Deklarację można złożyć na trzy sposoby:

  1. Wypełnić e-deklarację poprzez stronę e-urząd i podpisać ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu E-PUAP;
  2. Wypełnić formularz w kreatorze deklaracji, podpisac go a nastepnie dostarczyc do Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Wyszyńskiego 1
  3. Pobrać czysty druk deklaracji, wypełnić go i dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej w Węgrowie, ul. Wyszyńskiego 1

W razie trudności:

W dni robocze od godziny 800 do 1600 można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji pod numerem telefonu (25) 792 31 81 wew. 201 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Wyszyńskiego 1 pok. 1

 
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu