GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Zachęcamy do korzystania z PSZOK
03.12.2018
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Przypominamy że na terenie Węgrowa Funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, w którym każdy mieszkaniec Węgrowa może bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne włączając w to drobny gruz budowlany oraz opony.

PSZOK znajduje sie przy nieczynnym miejskim wysypisku odpadów, leżącym w południowej części miasta przy ulicy Elizy Orzeszkowej.

Godziny otwarcia 

poniedziałek, środa, piątek

700 - 1500

wtorek, czwartek

1000–1800

soboty

700 - 1300

Co możemy oddać do PSZOK-u

 • papier i tektura, w tym odpady nieopakowaniowe;
 • tworzywa sztuczne, w tym odpady nieopakowaniowe;
 • szkło, w tym odpady nieopakowaniowe;
 • metale, w tym odpady nieopakowaniowe;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (do 2 ton w ciągu roku kalendarzowego)
 • zużyte opony;(10 sztuk w ciągu roku)
 • odpady zielone.
 • drobna frakcja popiołow
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu