GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Archiwum
12.11.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Archiwalne Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa

 1. UCHWAŁA Nr XXIV/149/2012 MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Miejskiej Węgrowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa
 3. UCHWAŁA Nr XXIX/183/2013 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 4. UCHWAŁA Nr XXIX/182/2013 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa
 5. UCHWAŁA NR XXX/189/2013 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 28 maja 2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 6. Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 7. UCHWAŁA NR XLV/302/2014 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Węgrowa. 
 8. UCHWAŁA Nr XXIV/149/2012 MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. UCHWAŁA Nr XXIX/183/2013 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 10. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  zał. 1zał. 2
  zał. 3
 11. UCHWAŁA NR XXII/145/2016 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu