GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Dołączone pliki
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
28.08.2020
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa ”

 

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu regulaminu.

 

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

 

Projekt „Wieloletniego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa” oraz formularz dostępne są na stronie www.wegrow.com.pl oraz w Wydziale Gospodarki  Komunalnej Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy miasta Węgrowa.

 

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 27.08.2020 r. do dnia 10.09.2020r.

 

Wypełniony formularz należy składać:

-        w wersji elektronicznej na adres:  lub

-        złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie,
ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów 

- Udział w konsultacjach jest możłiwy także przez portal podatnika https://portalpodatnika.wegrow.com.pl:444/Konsultacje/18/Etapy

 

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu