GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Nowe zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (firm i instytucji)
01.12.2020
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

W związku z podjęciem w dniu 29 października 2020 roku przez Radę Miejską Węgrowa uchwały XXVI/177/2020 o uchyleniu uchwały nr XXII/133/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od 1 stycznia 2021 odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Miasto Węgrów.

Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, w trybie art9b ust. 2 Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (UCPG) prowadzonym przez Burmistrza Miasta Węgrowa opublikowanym na stronie www.odpady.wegrow.com.pl

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości niezamieszkałej, ma obowiązek poinformować Burmistrza Miasta Węgrowa, który na podstawie art. 6 ust. 5a UCPG prowadzi kontrole posiadania w/w umów oraz uiszczania opłat za ich realizację.

Informacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji;
  • adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
  • adres siedziby;
  • nazwę firmy odbierającej odpady komunalne;
  • okres obowiązywania umowy;
  • dołączyć należy również kopię aktualnej umowy z firmą odbierającą odpady.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, właścicieli działek letniskowych oraz zarządców budynków mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane).

Powyższe informacje firmy są zobowiązane przekazać w terminie do 10 stycznia 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

Wzór Informacji którą należy dostarczyć wraz z kopią umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady znajduje się na stronie www.odpady.wegrow.com.pl w zakładce deklaracja.

Wszelkie informacje oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem 25 308 11 89 wew. 201

 

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu