GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
ROK 2019
13.09.2021
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Miasto Węgrów na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) informuje, iż w 2019 roku uzyskało następujące poziomy:

  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 9,79 %
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła –  26,87 %
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu