GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów "SORCIK"
05.01.2022
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Urząd Miejski w Węgrowie informuje, że od 1 stycznia 2022 roku rozpoczął działanie nowy, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) SORCIK zlokalizowany przy ulicy Prostej w Węgrowie, wybudowany w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Węgrów przy ulicy Prostej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nowy PSZOK  nieodpłatnie przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane przez właścicieli posesji zamieszkałych położonych na terenie Węgrowa.

Godziny otwarcia :

Wtorek 10.00-18.00

Środa 8.00-17.00

Czwartek 10.00-18.00

Piątek 8.00-17.00

Sobota 8.00-14.00

W SORCIKU przyjmujemy:

• papier i tektura – gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania; 

• plastik, tworzywa sztuczne i metale – puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), kartony i tektura pokryta folia aluminiową (np. kartony po mleku, napojach). Przed oddaniem opakowań do PSZOK należy usunąć z nich resztki pożywienia oraz je zgnieść. 

• szkło – butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, 

• chemikalia – w szczególności farby, lakiery, rozpuszczalniki opakowania po środkach ochrony roślin 

• tekstylia i opakowania z tekstyliów; 

• pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach; 

• odzież; 

• zużyte baterie i akumulatory – małogabarytowe oraz z pojazdów; 

• zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny – pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery itp., w tym lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne; • odpady wielkogabarytowe – wersalki, tapczany, sofy, komody, regały, fotele, krzesła, stoły, szafy, meble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, materace, walizki, suszarki na pranie, deski do prasowania, wózki dziecięce, foteliki do karmienia, leżaki, zabawki dużych gabarytów, dużych rozmiarów plastikowe donice, skrzynki, czyste wiaderka,; 

• odpady zielone (skoszona trawa liście, drobne gałęzie, nie wrzucamy: przegniłe, będące w stanie rozkładu, płynne odpady kuchenne, popiół); 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

• Odpady budowlane lub rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (np. remonty wnętrz budynków – wymiana tynków, posadzek, wymiana armatury łazienkowej, itp.) - Limit roczny 2 m3 od gospodarstwa)

• zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t –opony z samochodów osobowych zaleca się również pozostawić przy wymianie w zakładzie wulkanizacyjnym (limit roczny 10 szt od gospodarstwa)

W SORCIKU nie przyjmujemy:
 

• materiałów zawierające azbest; 

• papy; 

• styropianu budowlanego; 

• szkła zbrojonego i hartowanego; 

• części z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele); 

• opon rolniczych i ciężarowych; 

• niekompletnego sprzętu RTV/AGD; 

• odpadów w opakowaniach nieszczelnych; 

• kwasów, alkalii, odczynników chemicznych; 

• drewna zawierające substancje niebezpieczne; 

• smoła, lepik i opakogowania zawierające ich resztki; 

• odpadowych olejów mineralnych i syntetycznych; 

• odpady nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiety), dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego; 

• odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania; 

• wszelkich odpadów, których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż z gospodarstw domowych (tj. z działalności gospodarczej lub jej likwidacji) – masowe ilości odpadów w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu oraz odpady nietypowe dla gospodarstw domowych – kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne itp. Dostarczone w opakowaniach przemysłowych; 

• odpadów będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska; 

• zmieszanych odpadów komunalnych. 

 
Uprzejmie prosimy aby do PSZOKU dostarczac odpady juz posegregowane.
 

 

UWAGA !!!

Od 1 stycznia przestaje działać dotychczasowy PSZOK na Ruszczyźnie przy dawnym wysypisku odpadów.

 

KONTAKT:

PSZOK "SORCIK"

Węgrów ul. Prosta 5

07-100 Węgrów

email:

tel: 730 536 531

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu