GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Deklaracja
24.09.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

 Deklaracja w sprawie opłat – co i kiedy muszę zrobić?

 

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z przystąpieniem do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych jest złożenie do Urzędu Miasta deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Właściel nowo zamieszkałej nieruchomości w terminie 14 dnia od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszej osoby jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Ten obowiązek wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
 
 
 
 
 
 

Wzór Informacji od właścicieli nieruchomości na których niezamieszkuja mieszkańcy a na których powstaja odpady komunalne.

(rtfpdf)

W razie trudności:

W dni robocze od godziny 800 do 1600 można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji pod numerem telefonu

(25) 308 11 89 wew. 201 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Wyszyńskiego 1 pok. 1

 
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu