GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
grafika
Dołączone pliki
Plakat2.1 MB
OLIMPIADA. „GOSPODARKA ODPADAMI” DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
30.08.2021
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Zadaniem Uczestników jest wypełnienie online testu wiedzy ekologicznej związanej z tematyką gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu.

Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (olimpiada zorganizowana jest dla uczniów w kategorii wiekowej klasy VI-VIII), w dowolnej placówce oświatowej Gminy. Każda z dwóch szkół podstawowych na obszarze Miasta Węgrowa ma prawo oddelegować do udziału w Olimpiadzie reprezentację złożoną z minimum 5, a maksimum 10 uczniów. Organizator nie wnika w metodologię wyboru reprezentacji, która weźmie udział w Olimpiadzie, dopuszczając każdy sposób skompletowania grupy przez szkołę, np. eliminacje wewnątrzszkolne, udział w olimpiadach tematycznych, itp.

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu