GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Pojemniki na odpady
03.12.2018
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Znalezione obrazy dla zapytania PN-EN 840-1:2013-05

 Źródło: http://www.ajprodukty.pl/gospodarka-odpadami/pojemniki-na-odpady/6212607.wf

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

 

Kupująć pojemniki nalezy pamiętać, aby ich wielkość i liczba dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji.

Pojemniki spełniające odpowiednie normy można kupić, wynająć lub wydzierżawić od firm wywozowych. Pojemniki można również zakupić w marketach budowlanych. Nalezy jednak uważać gdyż oferowane w marketach budowlanych pojemniki często są pojemnikami ogrodowymi. Nie są one przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.

   

Źródło: http://kzgrl.pl/aktualnosci/wymogi-dotyczace-pojemnikow

W dalszym ciągu używane , metalowe pojemniki typu SM również nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. 

 Znalezione obrazy dla zapytania PN-EN 840-1:2013-05

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu