GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Adresy punktów zbierania odpadów rolniczych
18.05.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Adresy punktów zbierania odpadów rolniczych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiamy informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Wykaz pochodzi z systemu BDO, na podstawie posiadanych przez podmioty decyzji w zakresie zbierania odpadów.

WYKAZ ADRESÓW

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu