GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
Stawki opłat za odpady bez zmian
17.01.2024
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Dobra wiadomość dla mieszkańców Węgrowa.

Nie zmienia się wysokość opłaty za śmieci

Choć termin płatności pierwszej raty za śmieci mija dopiero 15 marca, już teraz informujemy, że pozostaje ona bez zmian, dlatego podobnie jak w roku poprzednim nie będą wysyłane zawiadomienia o wysokości opłaty za odpady.

Przypominamy że miesięczna stała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30 zł za osobę. 

Obowiązujące ulgi to:

- 2 zł/os./m-c dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,

- 2 zł/os./m-c dla mieszkańców nieruchomości na których prowadzony jest kompostownik,

- 3zł/os./ m-c dla członków rodziny, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.   

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i numery indywidualne kont bankowych pozostają bez zmian.
Opłatę uiszcza się bez wezwania w terminach:

•    do 15 marca (za I kwartał),
•    do 15 maja (za II kwartał),
•    do 15 września (za III kwartał),
•    do 15 listopada ( za IV kwartał),

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

W razie potrzeby uzyskania informacji w zakresie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Węgrowie przy ul. Wyszyńskiego 1, pokój nr 1 lub pod nr tel. 25 308 11 89 wew. 201.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Dlatego też każda zmiana związana z liczbą osób, ma wpływ na wysokość tej opłaty oraz konieczność ponownego wypełnienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu