GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Jakie pojemniki na odpady?
07.02.2024
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, dotyczącymi rodzaju oraz wielkości pojemników do gromadzenia odpadów na  terenie nieruchomości zamieszkałych, przypominamy, iż nie każdy pojemnik może zostać użyty do tego celu.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych oraz wykonane z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

(Źródło:https://wladyslawowo.pl/)

Równie ważną  zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji (szczególnie w zabudowie wielorodzinnej). 

Warto też zwrócić uwagę, iż jeszcze w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe pojemniki jak i pojemniki ogrodowe, które nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym. 

(Źródło:https://wladyslawowo.pl/)

 

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku. 

Zalanie popiołu wodą zwiększa ciężar pojemnika 120 l często powyżej 100 kg a w pojemniku 240 l nawet 200 kg.

W przypadku przeładowania pojemnika ponad normy jakie dopuszczają producenci firma odbierająca odpady nie może odpowiadać za uszkodzenia pojemników podczas rozładunku. 

ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI:

  • Pojemniki muszą być ruchome, tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie.
  • Pojemniki muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną tzn. być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub z metalu.
  • Pojemniki nie mogą być uszkodzone m.in. muszą posiadać stabilne, nieuszkodzone dno.
  • Pojemniki muszą być dostosowane do zaczepienia na grzebieniowych mechanizmach załadowczych na pojazdach służących do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. śmieciarkach).

Wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę, dlatego przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę czy pojemniki spełniają opisaną Polską Normę PN-EN 840.

Starego typu, metalowe pojemniki typu SM110 również nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Może być również przyczyną wypadku w trakcie realizacji odbioru. Uchwyty do zasypu śmieciarki, w pojemnikach metalowych SM110, przestały być produkowane na przełomie lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku. Nowoczesne pojazdy nie mają możliwości bezpiecznego montażu pojemnika.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1469 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów [...].

Dlatego też wymiana starych i zniszczonych pojemników pozostaje jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości (w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni).

 

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu