GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Stawki opłat
01.01.2022
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Węgrowa wynosi:

30 zł/os  za miesiąc

Dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oboaiązuje zwolnienie w wysokości:

2 zł/os za miesiąc

Dla członków rodzin których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej  do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

3 zł/os za miesiąc

Dla mieszkańców nieruchomości na których prowadzony jest kompostownik:

2 zł/os za miesiąc

Uchwała nr XXIX/195/2020 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XLIII/278/2021 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 25 listopada 2021 r. 

 


Terminy uiszczania opłat:

  •     za I kwartał (styczeń, luty, marzec) płatne do 15 marca danego roku;
  •     za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) płatne do 15 maja danego roku;
  •     za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) płatne do 15 września danego roku;
  •     za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) płatne do 15 listopada danego roku;


UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego ul. Rynek Mariacki 16

lub bezpośrednio na indywidualny numer konta przysłany w zawiadomieniu o wysokości opłaty. 

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu