GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Konkursy
30.08.2021
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Kampania edukacyjna Węgrowa w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Węgrów przy ulicy Prostej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

 
 
 
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu